Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Aktualności

1 czerwca-Dzień Dziecka

1 czerwca-Dzień Dziecka
Czytaj dalej

30 maja- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja- Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt.: „Bo rodzina jest najważniejsza”, nr RPWP.07.02.02-30-0009/18, realizowanego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w partnerstwie z Powiatem Słupeckim /Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na Lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Usługi społeczne […]

Czytaj dalej