Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Aktualności

5 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

5 MAJA ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Czytaj dalej

Informacja dotycząca elektronicznego składania wniosków do ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Załóż-konto-na-PUE-ZUS-bez-wychodzenia-z-domu-1.docx

Czytaj dalej

Program PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

1. Adresatami pomocy w ramach Modułu III są: osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które są: a. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;b. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;c. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;d. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest […]

Czytaj dalej