Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Mikołajki

W dniu 14 grudnia 2018 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy jako podsumowanie projektu  pn. „W rodzinie siła i moc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 – zorganizowało spotkanie kulturalne dla rodzin zastępczych i dzieci, które odbyło się                   w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy.

W trakcie tego spotkania uczestnicy wysłuchali spektaklu w wykonaniu aktorów kabaretu „BZIK pt.”Przyszła pora na Gwiazdora”.  Dzieci dekorowały świąteczne pierniczki, czynności te wykonywały z wielką radością. Ponadto, każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja słodki upominek. Wszyscy uczestnicy spotkania kosztowali słodkie przysmaki świąteczne. Zabawa była wyśmienita!