Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Nowy skład Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 września 2019 r. odbyło się uroczyste pożegnanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, powołanej przez Starostę Słupeckiego na lata 2015-2019.

W skład Powiatowej Rady wchodzili:

  • Renata Nowinowska – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy
  • Irena Jaworska – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo
  • Bożena Barej — prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie
  • Ewa Wisła – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy
  • Zbigniew Spławski – prezes Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” w Słupcy

Starosta słupecki – p. Jacek Bartkowiak podziękował wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, profesjonalizm i życzliwość, życząc jednocześnie wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

Tego samego dnia uroczyście powitano nowych członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Słupcy na lata 2019-2023, którzy zostali powołani zgodnie z zarządzeniem nr 64/2019 Starosty Słupeckiego z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

Pełniąc funkcję organu opiniodawczo-doradczego Rada w zakresie swojego działania ma za zadanie:

1) inspirować przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;

2) opiniować projekty powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) oceniać realizację tychże programów;

4) opiniować projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Do składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w kadencji na lata 2019-2023 powołani zostali następujący przedstawiciele działających na terenie powiatu słupeckiego organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego:

  1. p. Bożena Barej 
  2. p. Ewa Wisła
  3. p. Jolanta Marciniak 
  4. p. Marta Graczyk
  5. p. Jan Gorzkowski