Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Aktywny Samorząd

 

Wnioski do pobrania „Aktywny Samorząd”

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w spoleczeństwie informacyjnym

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

wzór oferty C3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy (należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty bądź analizowane przez eksperta PFRON)

wzór specyfikacji C3 – specyfikacja i kosztorys protezy (należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON)

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 

wzór oferty C4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy (należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON)

wzór specyfikacji C4 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy  (należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WNIOSEK – OBSZAR D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wniosek

Wnioski dla dzieci i podopiecznych „Aktywny Samorząd”:

Moduł I

Obszar A

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Obszar B

Obszar C

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,