Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby niepełnosprawne, które otrzymały z Narodowego Funduszu Zdrowia refundację zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego i spełnią kryterium dochodowe, mogą ubiegać się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o dofinansowanie wkładu własnego związanego z pokryciem zakupu przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze należy złożyć:

  • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w zaopatrzeniu osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • kopię orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, bądź orzeczenie równoważne (oryginał do wglądu),
  • kosztorys (faktura proforma)/faktura VAT na zakup/naprawę przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego,
  • potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 

plik w formacie DOC

Wniosek na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze