Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Szczegółowe zadania działu do spraw pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej

Domy Pomocy Społecznej (DPS)

DPS Zagórów

Przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, przeznaczony dla 80 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3.640,00 zł.

DPS Strzałkowo

Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, przeznaczony dla 130 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3.367,00 zł.

DPS Skubarczewo

Przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 51 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca w 2019 r. wynosi 3.573,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze socjalizacyjnym 
(funkcjonujący w ramach Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie)

 • placówka koedukacyjna
 • liczba miejsc – 30
 • kierowanie do placówki odbywa się na podstawie postanowień Sądów Rodzinnych
 • umieszczane są małoletnie dzieci z terenu całego kraju
 • koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2019 – 4 725,07 zł.
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

placówka wielofunkcyjna, w ramach której funkcjonują:

Placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze interwencyjnym:
 • placówka całodobowa – przeznaczona jest dla małoletnich dzieci, które z różnych nagłych, losowych sytuacji życiowych nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej,
 • liczba miejsc – 6
 • kierowanie do placówki całodobowej odbywa się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, lub na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego;
 • kierowane są małoletnie dzieci z terenu Powiatu Słupeckiego, jak i z terenu innych powiatów,
 • okres przebywania w placówce – 3 miesiące z możliwością przedłużenia pobytu o kolejne 3 miesiące,
 • koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2019  – 4 593,00 zł.
Hostel:
 • liczba miejsc – 6
 • kierowane są osoby dorosłe z małoletnimi dziećmi, lub same osoby dorosłe z terenu powiatu słupeckiego, które są ofiarami przemocy domowej;