Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Działy PCPR

Dyrektor- Karolina Kowalska
pokój 1
tel. 61 200 29 29 wew. 10
e-mail: dyrektor@pcprslupca.pl

Sekretariat:
Samodzielny referent- Natalia Rewers
pokój 1
tel. 61 200 29 29 wew. 11
e-mail: sekretariat@pcprslupca.pl

Dział ds. pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej:
Kierownik – Dorota Kluga
pokój 5
tel. 61 200 29 29 wew. 15
e-mail: dorota.kluga@pcprslupca.pl

Pracownik socjalny- Aneta Mazur – czasowo nieobecna

Specjalista pracy socjalnej- Paulina Siwińska
pokój 5
tel. 61 200 29 29 wew. 15
tel. 793-873-803

Pracownik biurowy – Żaneta Karolewska
pokój 5
tel. 61 200 29 29 wew. 15
e-mail: zaneta.karolewska@pcprslupca.p

Koordynatorzy:
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Beata Wojtucka
pokój 3
tel. 61 200 29 29 wew. 13
tel. 723-417-110
e-mail: beata.wojtucka@pcprslupca.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Angelina Gąsiorowska- Kasprzyk – czasowo nieobecna

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/Pedagog – Dagmara Grodzka
pokój 3
tel. 61 200 29 29 wew. 13
tel. 609-417-110
e-mail:dagmara.grodzka@pcprslupca.p

Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Monika Walicka
pokój 3
tel: 61 200 29 29 wew. 13
tel: 782-417-110
e-mail: monika.walicka@pcprslupca.pl

Dział ds. osób niepełnosprawnych:

Kierownik działu do spraw osób niepełnosprawnych – Małgorzata Machowiak
pokój 9
tel. 61 200 29 29 wew. 19
e-mail: malgorzata.machowiak@pcprslupca.pl

Starszy Pracownik socjalny- doradca ds. osób niepełnosprawnych- Katarzyna Gotowała
pokój 2
tel. 61 200 29 29 wew. 12
tel. 63 277 14 43
e-mail: katarzyna.gotowala@pcprslupca.pl

Starszy referent-Barbara Piasecka – czasowo nieobecna

Referent  – Monika Piasecka
pokój 2
tel. 61 200 29 29 wew. 12
tel. 63 277 14 43

e-mail: monika.piasecka@pcprslupca.pl

Dział administracyjno- finansowy:
Główny księgowy- Angelika Widerowska
pokój 4
tel. 61 200 29 29 wew. 14
e-mail:angelika.widerowska@pcprslupca.pl

Starszy specjalista ds. rachuby płac- Agnieszka Pechman
pokój 4
tel. 61 200 29 29 wew. 14
e-mail: agnieszka.pechman@pcprslupca.pl

Starszy Inspektor-Ewelina Sroka
pokój 4
tel. 61 200 29 29 wew. 14
e-mail: ewelina.sroka@pcprslupca.pl

Radca prawny- Anna Jaskuła-Budzińska
pokój 6
tel. 61 200 29 29 wew. 16

Psycholog- Joanna Kokocińska

pokój 6
tel. 61 200 29 29 wew. 16

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status