Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Działy PCPR

Dyrektor- Karolina Kowalska
pokój 1
tel. 63 213 22 44 wew. 21
e-mail: dyrektor@pcprslupca.pl

Sekretariat:
samodzielny referent- Natalia Rewers
pokój 1
tel. 63 213 22 44 wew. 22
e-mail: sekretariat@pcprslupca.pl

Dział ds. pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej:
Kierownik- Dorota Kluga
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
e-mail: dorota.kluga@pcprslupca.pl

Pracownik socjalny- Aneta Mazur – czasowo nieobecna
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
e-mail: aneta.mazur@pcprslupca.pl

Specjalista pracy socjalnej- Paulina Siwińska
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
tel. 793-873-803

Pracownik biurowy – Żaneta Karolewska
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
e-mail: zaneta.karolewska@pcprslupca.p

Koordynatorzy:
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Beata Wojtucka
pokój 3
tel. 63 213 22 44 wew. 24
tel. 723-417-110
e-mail: beata.wojtucka@pcprslupca.pl

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Angelina Gąsiorowska- Kasprzyk – czasowo nieobecna
pokój 3
tel. 63 213 22 44 wew. 24
tel. 782-417-110
e-mail: angelina.kasprzyk@pcprslupca.pl

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej/Pedagog – Dagmara Grodzka
pokój 3
tel. 63 213 22 44 wew. 24
tel. 725-417-110
e-mail:dagmara.grodzka@pcprslupca.p

Młodszy Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – Monika Walicka
pokój 3
tel: 63 213 22 44 wew. 24
tel: 782-417-110
e-mail: monika.walicka@pcprslupca.pl

Dział ds. osób niepełnosprawnych:

Starszy Pracownik socjalny- doradca ds. osób niepełnosprawnych- Katarzyna Gotowała
pokój 2
tel. 63 213 22 44 wew. 23
tel. 63 277 14 43
e-mail: katarzyna.gotowala@pcprslupca.pl

Starszy referent-Barbara Piasecka – czasowo nieobecna
pokój 2
tel. 63 213 22 44 wew. 23
tel. 63 277 14 43
e-mail: barbara.piasecka@pcprslupca.pl

Pracownik biurowy – Agata Szymczak
tel. 63 213 22 44 wew. 23
tel. 63 277 14 43
e-mail: agata.szymczak@pcprslupca.pl

Dział administracyjno- finansowy:
Główny księgowy- Angelika Widerowska
pokój 4
tel. 63 213 22 44 wew. 25
e-mail:angelika.widerowska@pcprslupca.pl

Starszy specjalista ds. rachuby płac- Agnieszka Pechman
pokój 4
tel. 63 213 22 44 wew. 25
e-mail: agnieszka.pechman@pcprslupca.pl

Starszy Inspektor-Ewelina Sroka
pokój 4
tel. 63 213 22 44 wew. 25
e-mail: ewelina.sroka@pcprslupca.pl

Radca prawny- Anna Jaskuła-Budzińska
pokój 6
tel. 63 213 22 44 wew. 27

Psycholog- Joanna Kokocińska

pokój 6
tel. 63 213 22 44 wew. 27

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status