Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Działy PCPR

Dyrektor- Danuta Szpiler
pokój 1
tel. 63 213 22 44 wew. 21
tel. 609-417-110
e-mail: dyrektor@pcprslupca.pl

Sekretariat- Natalia Rewers
pokój 1
tel. 63 213 22 44 wew. 21
e-mail: sekretariat@pcprslupca.pl

Dział ds. pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej:
Kierownik- Dorota Kluga
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
e-mail: dorota.kluga@pcprslupca.pl

Pracownik socjalny- Aneta Mazur
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
e-mail: aneta.mazur@pcprslupca.pl

Specjalista pracy socjalnej- Paulina Siwińska
pokój 5
tel. 63 213 22 44 wew. 26
tel. 793-873-803
e-mail: paulina.siwinska@pcprslupca.pl

Koordynatorzy:
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Beata Wojtucka
pokój 3
tel. 63 213 22 44 wew. 24
tel. 723-417-110
e-mail: beata.wojtucka@pcprslupca.pl
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- Angelina Gąsiorowska- Kasprzyk
pokój 3
tel. 63 213 22 44 wew. 24
tel. 782-417-110
e-mail: angelina.kasprzyk@pcprslupca.pl
1/2 etatu młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ; 1/2 etatu pedagog – Patrycja Górska
pokój 3
tel. 63 213 22 44 wew. 24
tel. 725-417-110
e-mail: patrycja.gorska@pcprslupca.pl

Dział ds. osób niepełnosprawnych:
Kierownik- Karolina Kowalska
pokój 9
tel. 63 213 22 44 wew. 28
e-mail: karolina.kowalska@pcprslupca.pl
Pracownik socjalny- doradca ds. osób niepełnosprawnych- Katarzyna Gotowała
pokój 2
tel. 63 213 22 44 wew. 23
tel. 63 277 14 43
e-mail: katarzyna.gotowala@pcprslupca.pl
Referent-Barbara Piasecka
pokój 2
tel. 63 213 22 44 wew. 23
tel. 63 277 14 43
Referent-Paulina Szymczak
pokój 2
tel. 63 213 22 44 wew. 23
tel. 63 277 14 43

Dział administracyjno- finansowy:
Główny księgowy- Angelika Widerowska
pokój 4
tel. 63 213 22 44 wew. 25
e-mail:angelika.widerowska@pcprslupca.pl
Starszy specjalista ds. rachuby płac- Agnieszka Pechman
pokój 4
tel. 63 213 22 44 wew. 25
e-mail: agnieszka.pechman@pcprslupca.pl
Starszy referent-Ewelina Sroka
pokój 4
tel. 63 213 22 44 wew. 25
e-mail: ewelina.sroka@pcprslupca.pl

Radca prawny- Anna Jaskuła-Budzińska
pokój 6
tel. 63 213 22 44 wew. 27
Psycholog- Joanna Kokocińska

pokój 6
tel. 63 213 22 44 wew. 27