Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

PROJEKT REHABILITACJI DZIECI I OSÓB MŁODYCH DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

http://www.orsk.ump.edu.pl/pl/szpital/projekty_unijne_fundusze_europejskie/projekt_finansowany_z_efs/o_projekcie_v2.html

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

  • za pośrednictwem strony www.orsk.ump.edu.pl, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego pod adres www.orsk.ump.edu.pl/wrop,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl  – w temacie należy wpisać imię i nazwisko dziecka lub młodego dorosłego,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań  
    z dopiskiem „kwalifikacje – MPD” – zalecamy list polecony,
  • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje – MPD”.

Rehabilitacja oraz zakwaterowanie podczas jej trwania są bezpłatne,dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020.

Udział w projekcie mogą wziąć osoby z Wielkopolski, dzieci i młodzi dorośli między 5. a 21. rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce..

Spotkanie informacyjne z prof. Markiem Jóźwiakiem odbędzie się 18.06.2020 r. o godzinie 11:00 w sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl oraz pod numerem telefonu (61) 831 01 78 lub 512 019 831.

DRUK FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO ORAZ ŚWIADOMEJ ZGODY ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE PROJEKTU

www.projektmpd.orsk.ump.edu.pl