Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Szkolenie PRIDE

Kandydaci na rodziców zastępczych zobowiązani są odbyć szkolenie, dzięki któremu nabędą niezbędnej wiedzy i umiejętności opieki nad dzieckiem niespokrewnionym, które trafi do ich rodziny.

Szkolenie prowadzone jest programem: „PRIDE-Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13.

Szkolenie jest bezpłatne.

Trenerzy programu PRIDE:

Dorota Kluga – pedagog
Agnieszka Narożna – pedagog

Kandydaci chętni do szkolenia mogą wpisywać się na listę osób zainteresowanych dzwoniąc pod numer tel. 063 213 22 44 lub 782 417 110, lub osobiście w siedzibie PCPR, pokój nr 3 lub pokój nr 5.

O terminie szkolenia trenerzy programu PRIDE zawiadamiają kandydatów pisemnie lub telefonicznie.

Coś o szkoleniu: „PRIDE-Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja”:020

12 sesji szkoleniowych, spotkania co tydzień po 3 godziny (dni szkolenia w uzgodnieniu z osobami zainteresowanymi).

Po ukończeniu sesji szkoleniowej, kandydaci otrzymują świadectwo kwalifikacyjne.

Dokumentacja, którą kandydaci chętni do przejścia szkolenia powinni dostarczyć do trenerów:

  1. Odpis aktu małżeństwa
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  3. Rekomendacje z zakładu pracy, ewentualnie rekomendacje pracownika socjalnego z OPS-u
  4. Zaświadczenie o wysokości zarobków
  5. Oświadczenie o niekaralności
  6. Oświadczenie o tym, że nie było się pozbawionym władzy rodzicielskiej