Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Spotkanie członków Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych subregionu konińskiego

W dniu 12 października  2023 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Słupcy  odbyło się  spotkanie Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych subregionu konińskiego z przedstawicielami Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Powiatowej Społecznej  Rady w Słupcy: Jolanta Marciniak oraz Jan Gorzkowski. Ze strony PCPR w Słupcy : Karolina Kowalska – Dyrektor PCPR.

W programie spotkania:
– wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami;
– krótkie wystąpienia przedstawicieli oraz dyrektorów PCPR dotyczące podejmowanych działań;
– wystąpienia przedstawicieli ROPS w Poznaniu dotyczące realizowanych działań oraz planów na najbliższy rok.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status