Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Szkolenia dla wychowanków z pieczy zastępczej

W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Słupcy odbędzie się szkolenie dla wychowanków z pieczy zastępczej pod nazwą „Wehikuł usamodzielnienia. Teoria i praktyka”. Głównym celem szkolenia jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu. Szkolenie będzie obejmowało następującą tematykę:

 – informacje dotyczące wyboru opiekuna usamodzielnienia,

– omówienie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia- realizację planu   oraz wprowadzanie zmian,

– prawa i obowiązki osoby usamodzielnianej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.),

– informacje dotyczące rodzaju oraz wysokości świadczeń- warunki otrzymania świadczenia.

W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 odbędzie się kolejne szkolenie dla wychowanków z pieczy zastępczej, które poprowadzą doradcy zawodowi    z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koninie. Celem głównym spotkania jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu ustalania ścieżki edukacyjno- zawodowej. Tego dnia młodzież będzie miała również możliwość rozpoznać swoje predyspozycje zawodowe oraz zainteresowania za pomocą testów diagnostycznych.