Skontaktuj się z nami
tel. 63 213 22 44

Zasady dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Zarząd Powiatu Słupeckiego przyjął zasady dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
w 2019 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w linkach poniżej.

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2019/04/uchwała.pdf

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2019/04/uzasadnienie.pdf

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2019/04/zasady1.pdf

http://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2019/04/zasady2.pdf