Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

7 stycznia 2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będzie dniem wolnym od pracy

W związku z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, 7 stycznia 2022r. (piątek) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy będzie dniem wolnym od pracy.

ZARZĄDZENIE NR 16

DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W SŁUPCY

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Słupcy

            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm. ) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników      Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy oraz do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie www.pcprslupca.pl oraz wywieszenie na drzwiach wejściowych do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status