Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Aktywny Samorząd 2021

PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD

KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WARUNKI BRZEGOWE

ZASADY DOT. WYBORU DOFINANSOWANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW 

REGULAMIN AS

Ważne terminy!

1 marca br. – Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31 marca br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

31 sierpnia br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10 października br. – Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

Szanowni Państwo,

od 1 marca rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW (www.pfron.org.pl).

Jedyne, czego potrzebujesz to:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • podpis elektroniczny lub Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy bank.
Tabela dotycząca Aktywnego Samorządu
Tabela 1- Aktywny Samorząd
Tabela dotycząca Aktywnego Samorządu
Tabela 2- Aktywny Samorząd

Obszar A zadanie 1

Wniosek A1
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar A zadanie 2
Wniosek A2
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar A zadanie 3
Wniosek A3
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar A zadanie 4
Wniosek A4
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar B zadanie 1
Wniosek B1
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie narząd ruchu
Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku osoba do 16 r. ż niewidoma)
Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku osoba do 16 r. ż)
Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar B zadanie 2
Wniosek B2
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar B zadanie 3
Wniosek B3
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie narząd wzroku
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar B zadanie 4
Wniosek B4
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie narząd słuchu
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar B zadanie 5
Wniosek B5
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar C zadanie 1
Wniosek C1

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy


Obszar C zadanie 2
Wniosek C2

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika


Obszar C zadanie 3
Wniosek C3

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Kosztorys
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar C zadanie 4
Wniosek C4
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Kosztorys
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar C zadanie 5
Wniosek C5
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie pełnomocnika
Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar D
Wniosek D
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar M II
Wniosek M II
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
Oświadczenie dot. ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z miejscem zamieszkania
Przywrócenie terminu
Zaświadczenie z uczelni
Zaświadczenie od pracodawcy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status