Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Aktywny Samorząd 2022

Program Aktywny Samorząd

Kierunki działań oraz warunki brzegowe

Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Wniosek A1
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Wniosek A2
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Wniosek A3
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Wniosek A4
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie od lekarza
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Wniosek B1
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie (dziecko niewidome)
Zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)
Zaświadczenie lekarskie (dziecko narząd wzroku)
Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek B2
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Wniosek B3
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Wniosek B4
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek B5
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Wniosek C1
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek C2
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana
  do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek C3
Kosztorys
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek C4
Kosztorys
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Wniosek C5
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Wniosek D
Oświadczenie
Pełnomocnictwo notarialne
Zaświadczenie od pracodawcy

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Wniosek MII
Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów
Oświadczenie dot. ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z miejscem zamieszkania
Oświadczenie
Przywrócenie terminu
Zaświadczenie od pracodawcy
Zaświadczenie z uczelni

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status