Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Dostępny Samorząd- granty

Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przystąpił do realizacji nowego projektu „Dostępny Samorząd – granty”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Więcej szczegółowych informacji nt. projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce O Funduszu à Projekty à Projekty UE à Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój à Dostępny Samorząd – granty.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status