Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

5 maja 2017 roku odbyły się II Powiatowe Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Powiecie Słupeckim.

Tego dnia ulicami Słupcy przemaszerowali podopieczni z warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, rodzice, opiekunowie, uczniowie i opiekunowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, a także przedstawiciele instytucji, m. in. Wielkopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Był to również odpowiedni moment by spotkać się z włodarzami miasta i powiatu słupeckiego, aby wręczyć podziękowania za zrozumienie potrzeb osób niepełnosprawnych, przychylność, okazane serce i wspieranie placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W tak radosnej atmosferze uczestnicy marszu dotarli do Muzeum Regionalnego w Słupcy, gdzie zaplanowany był piknik oraz zwiedzanie wystaw muzealnych.

Marsz był manifestacją tolerancji i równouprawnienia. Niesione hasła i banery apelowały o prawo do normalnego życia, w którym szanowana jest godność i realizowane są potrzeby edukacyjne, zawodowe i kulturalne osób niepełnosprawnych.

Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorami obchodów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy wraz ze Stowarzyszeniem Towarzystwem – Sportowo Kulturalnym „Gramy Dalej” ze Strzałkowa.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status