Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Harmonogram realizacji działań w projekcie „W rodzinie siła i moc”

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REALIZACJI

Zadania 1. Poprawa dostępu do usług społecznych w ramach działań PCPR Słupca

w związku z realizacją projektu pt.: ”W RODZINIE SIŁA I MOC” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Działanie 1. Poradnictwo Specjalistyczne

 

 • usługi psychologiczne dla rodzin zastępczych w miejscu zamieszkania i w siedzibie  PCPR – 10 h tygodniowo w tym :

dyżur w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  – piątek od godz. 10:00 do 15:00

5 h tygodniowo zgodnie z zgłoszonymi potrzebami uczestników projektu w miejscu ich zamieszkania

 • poradnictwo prawne w wymiarze 1 h tygodniowo:

dyżur w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy  –  wtorek w godz. od 14:00 do 15:00

 

 

Działanie 2. Kursy/szkolenia

 • warsztaty dla 29 rodziców zastępczych w podziale na dwie grupy w wymiarze 96 h

(zajęcia w 3 blokach po 16h – jedno spotkanie w wymiarze 8h):

Blok I – warsztaty z zakresu umiejętności komunikacji rodzinnej

Blok II – warsztaty z zakresu  radzenia sobie ze stresem

Blok III – warsztaty z zakresu usprawniania umiejętności wychowawczych

 

   

Grupa I

 

Grupa II
Blok I – 16 h 23.09.2017 r. 30.09.2017 r.
07.10.2017 r. 14.10.2017 r.
Blok II – 16 h 21.10.2017 r. 28.10.2017 r.
18.11.2017 r. 25.11.2017 r.
Blok III – 16 h 03.03.2018 r. 10.03.2018 r.
17.03.2018 r. 27.03.2018 r.

 

 • warsztaty dla 26 dzieci z rodzin zastępczych w podziale na dwie grupy w wymiarze 96 h

(zajęcia w 3 blokach po 16 – jedno spotkanie w wymiarze 8 h):

Blok I – zajęcia z zakresu ( np. robotyka, fotografika, warsztaty kreatywne, rozwojowe)

Blok IIzajęcia z zakresu ( np. robotyka, fotografika, warsztaty kreatywne, rozwojowe)

Blok III – zajęcia z zakresu ( np. robotyka, fotografika, warsztaty kreatywne, rozwojowe)

 

   

Grupa I

 

Grupa II
Blok I – 16 h 23.09.2017 r. 30.09.2017 r.
07.10.2017 r. 14.10.2017 r.
Blok II – 16 h 21.10.2017 r. 28.10.2017 r.
18.11.2017 r. 25.11.2017 r.
Blok III – 16 h 03.03.2018 r. 10.03.2018 r.
17.03.2018 r. 27.03.2018 r.

 

Warsztaty odbywają się w godzinach od 8:00 do 16:00

 • zajęcia w zakresie kompetencji kluczowych prowadzone w formie pracy podwórkowej dla dzieci z rodzin zastępczych.

Zajęcia prowadzone w: Zagórów – świetlica środowiskowa ul. Duży Rynek 35, 62-410 Zagórów, Orchowo – salka prze domu parafialnym ul. Powstańców wielkopolskich 1, 62-436 Orchowo, Słupca – sala w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13,62-400 Słupca.

ZAJĘCIA Z   J. ANGIELSKIEGO. – 9 h miesięcznie (3h na grupę)

l.p. Zagórów Słupca Orchowo
1. 24.03.2017 r. 17.03.2017r. 25.03.2017 r.
2. 21.04.2017r. 07.04.2017 r. 22.04.2017 r.

 

ZAJĘCIA Z   MATEMATYKI – 9 h miesięcznie (3h na grupę)

l.p. Zagórów Słupca Orchowo
1. 14.03.2017 r. 23.03.2017r. 11.03.2017 r.
2. 11.04.2017r.

Działania 3. animacyjne/lokalne/środowiskowe

 

 • Dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 26 dzieci z rodzin zastępczych wraz z otoczeniem –  wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
  i Muzeum Powstania Warszawskiego do Warszawy

– termin wyjazdu – 30.06.2017 r. – 01.07.2017 r.

 • Dwudniowy wyjazd edukacyjny dla 26 dzieci z rodzin zastępczych wraz z otoczeniem –  wyjazd do Zoo Wrocław wraz
  z Afrykarium oraz zwiedzanie starówki we Wrocławiu

– termin wyjazdu – 07.09.2018 r.- 08.09.2018 r.

 • Jednodniowy wyjazd edukacyjny dla 26 dzieci z rodzin zastępczych wraz z otoczeniem – wyjazd do Biskupina

– termin wyjazdu – 02.06.2018 r. r.

 

 • Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych z problemami wychowawczymi w wymiarze 60 h w każdym roku

(30 h dla I grupy – 30 h  dla II grupy)

spotkanie organizacyjne  – 31.03.2017 r. godz. 16:00

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status