Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

W dniu 17 listopada 2011r. odbyło się posiedzenie nowo powstałej Powiatowej Społecznej Rad do spraw Osób Niepełnosprawnych, na którym ukonstytuowałowała się imienna odpowiedzialność przewodniczenia, wiceprzewodniczenia i sekretarzowania w Radzie.

W skład Powiatowej Rady weszli:

1.  Pan Zbigniew Spławski – Przewodniczący,

2. Pani Renata Nowinowska – Wiceprzewodnicząca,

3. Pani Ewa Wisła – Sekretarz,

4. Pani Bożena Barej – członek,

5. Pani Irena Jaworska – członek.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status