Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 06 do 16 kwietnia 2012 r., Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie prowadzi dodatkowy nabór kandydatów na uczestników Projektu „Dotacja – szansą dla mnie!” Działanie 6.2 POKL.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych:

  • posiadających decyzję lub orzeczenie o niepełnosprawności
  • bezrobotnych lub poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych w PUP
  • zamieszkałych i zameldowanych na obszarze subregionu konińskiego
  • zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie subregionu konińskiego
  • nie posiadających zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Dodatkowy nabór kierowany jest łącznie do ok. 15 osób niepełnosprawnych, z powiatów: kolski, słupecki i turecki, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym w szczególności do kobiet.

Formularze Rekrutacyjne wraz z załącznikami, prosimy składać w terminie od 06 do 16 kwietnia 2012r., osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie przy ul. Zakładowej 4, pokój nr 328, 62-510 Konin.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie: www.arrkonin.org.pl w zakładce: http://www.arrkonin.org.pl/42/456/rekrutacja_uczestnikow_do_projektu

W przypadku pytań proszę o kontakt:
Ewa Stankiewicz
Kierownik Projektu Dz. 6.2
tel. 63 245 30 95 wew. 68
email: ewa.stankiewicz@arrkonin.org.pl

Maria Lewandowska
Asystent Kierownika
tel. 63 245 30 95 wew. 37

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status