Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

W wyniku zakończenia otwartego naboru na Partnera została wybrana:

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Partner spełnia wymagane kryteria, posiada niezbędne doświadczenie
i wykwalifikowaną kadrę, co zapewni prawidłową realizację projektu.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy
(-) Danuta Szpiler

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status