Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pn.
„LEPSZE JUTRO”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

poszukuje osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat, spełniających jednocześnie następujące kryteria:

  • zamieszkujące teren powiatu słupeckiego,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.
Przewidywane formy wsparcia:

  • 14-dniowy turnus rehabilitacyjny lub specjalistyczny wyjazd leczniczy,
  • 7-dniowy Obóz Aktywnej Integracji,
  • sesja doradczo-motywacyjna z psychologiem i/lub doradcą zawodowym,
  • zabiegi rehabilitacyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR:
____________________________________________________
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca,
tel. 63 277 14 43 Katarzyna Gotowała
e-mail: pcprslupca@wp.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status