Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż Oddział Wielkopolski PFRON w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w Programie Wyrównywania Różnic między Regionami II w 2014r. w następujących obszarach:

 • 1) obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
 • 2) obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, ( UWAGA: „urzędy” oznaczają obiekty, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego, będące jego własnością, w których obsługiwani są mieszkańcy powiatu, w tym osoby niepełnosprawne”.
 • 3) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • 4) obszar D – likwidacja barier transportowych,
 • 5) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
 • 6) obszar F – tworzenie warsztatu terapii zajęciowej,
 • 7) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Słupeckiego nie może przekroczyć:

1)      60% kosztów jego realizacji w obszarach A, B i C (w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 40% kosztów realizacji projektu)

2)      80% kosztów jego realizacji w obszarze D,

3)      25% kosztów jego realizacji w obszarze E,

4)      50% kosztów jego realizacji w obszarze G.

Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 • 1) obszaru A – do 14.000,00 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte
  i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym w ramach projektu, a w przypadku sprzętu (urządzenia) wielostanowiskowego odpowiednią wielokrotność kwoty 14.000,00 zł
  za każdą następną osobę niepełnosprawną, przyjętą i rehabilitowaną
  w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie (urządzeniu) zakupionym
  w ramach projektu,
 • 2) obszaru B – do 150.000,00 zł na każdy projekt,
 • 3) obszaru C – do 32.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy
  w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku,
 • 4) obszaru D

– do 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

– do 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

– do 250.000,00 zł dla autobusów,

 • 1) obszaru E – do 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie
  w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych,
 • 2) obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

Wszystkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, III piętro, pok. nr 9 lub telefonicznie 63 213 22 44 w. 28 – informacji udziela Karolina Kowalska – kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych.

Terminy składania wniosków i wystąpień:

–  Wystąpienia i wnioski w ramach obszaru B,C,D,F i G  należy składać w PCPR w Słupcy

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014r.

– Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze E, składa do Oddziału Wlkp. PFRON    bezpośrednio projektodawca do dnia 15 listopada 2014r.

– Wnioski w obszarze A składa projektodawca do samorządu wojewódzkiego, który składa wystąpienia do Oddziału PFRON do dnia 30 kwietnia 2013r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status