Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

W wyniku zakończenia otwartego naboru na Partnera zostało wybrane:

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Partner spełnia wymagane kryteria, posiada niezbędne doświadczenie
i wykwalifikowaną kadrę, co zapewni prawidłową realizację projektu.

Słupca, dnia 25 luty 2016r.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Słupcy
(-) Danuta Szpiler

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status