Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego pn.
„LEPSZE JUTRO”
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

poszukuje osób niepełnosprawnych, spełniających jednocześnie następujące kryteria:
– zamieszkujące teren powiatu słupeckiego,
– korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
– w wieku aktywności zawodowej

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.
Przewidywane formy wsparcia:
– turnus rehabilitacyjny
– 7-dniowy Obóz Aktywnej Integracji
– sesja doradczo-motywacyjna z psychologiem i/lub doradcą zawodowym

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z PCPR:
____________________________________________________
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca,
tel. 63 213 22 44 w. 26 Katarzyna Gotowała
lub 63 277 14 43 Karolina Kowalska
e-mail: pcprslupca@wp.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status