Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

INFORMACJA O KANDYDATACH,
KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT W DZIALE DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na stanowisko urzędnicze – referent w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy zgłosiło się 19 kandydatów.
Do dalszego postępowania zakwalifikowało się 9 kandydatów.
Dalsze postępowanie kwalifikacyjne polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu znajomości problematyki związanej ze stanowiskiem zgodnie z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 maja 2011r. od godz. 800 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, pok. nr 7.

Słupca, dnia 18 maja 2011r.

Dyrektor PCPR w Słupcy

/ – / Danuta Szpiler

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status