Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Nr 1/2011 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy,
ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca
została wybrana
Pani Kamila Nowicka, zamieszkała w Słupcy

Uzasadnienie:
Pani Kamila Nowicka zdobyła najwyższą ilość punktów. Oceniając kandydata Komisja konkursowa kierowała się przede wszystkim wynikami rozmowy kwalifikacyjnej, która miała na celu ocenę predyspozycji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków oraz zakresu wiedzy związanej ze specyfiką stanowiska pracy.

Dyrektor PCPR w Słupcy
(-) Danuta Szpiler

Słupca, dnia 26 maja 2011 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status