Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Informacja

Z dniem 1 sierpnia 2011r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program celowy „PEGAZ 2010” – celem programu jest pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier transportowych i w komunikowaniu się. Program ten obejmuje:

  • Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu,
  • Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
  • Obszar D – dofinansowanie kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
  • Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Termin składania wniosków w Wielkopolskim Oddziale PFRON w Poznaniu upływa z dniem 22 sierpnia 2011r.
     Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowych informacji o w/w programie oraz pobrać wnioski na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska Polskiego 13 w Słupcy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, (tel. 063 213-22-44).

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status