Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 9 czerwca 2014r. podjęła uchwałę dotyczącą wprowadzenia następujących zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”:

  1. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
    1. w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,
    2. w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.
  2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
    1. w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia,
    2. w przypadku Modułu II – do dnia 30 września,

danego roku realizacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status