Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Komunikat

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach
MODUŁU I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zad. 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Zad. 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zad. 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Zad. 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zad. 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zad. 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zad. 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

można składać w terminach:

  • od 02 marca 2016r. do 30 sierpnia 2016r.

UWAGA STUDENCI !!!

wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą w terminach:

  • od 02 marca 2016r. do 30 marca 2016r.
  • od 01 września 2016r. do 10 października 2016r.

Realizator programu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy
Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca

KONTAKT:

Karolina Kowalska – kierownik działu ds. osób niepełnosprawnych

tel. 63 213 22 44 w. 28 lub osobiście III piętro pok. nr 9 w godz. 8.00 – 13.00

Katarzyna Gotowała – pracownik socjalny – doradca ds. osób niepełnosprawnych

tel. 63 277 14 43 lub osobiście III piętro pok. nr 2 w godz. 8.00 – 13.00

szczegółowe informacje na temat realizacji programu www.pfron.org.pl

wnioski dostępne są na stronie www.pcprslupca.net lub w siedzibie Centrum

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status