Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 22 kwietnia 2015 r. podjęła uchwałę dotyczącą modyfikacji programu „Aktywny Samorząd”.

Powyższe zmiany obejmują:

  1. Umowa dofinansowania może być zawarta także po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek.
  2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
  • w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia,
  • w przypadku Modułu II – do dnia 10 października

danego roku realizacji.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status