Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Konferencja „Wychowanie- współczesne wyzwania”

Konferencja „Wychowanie- współczesne wyzwania”

W dniu 14 września 2021r. w Sali Miejskiego Domu Kultury w Słupcy odbyła się konferencja pod nazwą „Wychowanie -współczesne wyzwania” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy. Konferencja została połączona z wernisażem autorskich prac malarskich  Pani Wandy Bartczak – od wielu lat pełniącej funkcję zawodowej rodziny zastępczej na terenie powiatu słupeckiego. Autorskie prace malarki można było podziwiać w Sali MDK w Słupcy w dniach 10.09.2021r. – 17.09.2021r Prelegentem podczas konferencji był dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko – specjalista z dziedziny profilaktyki uzależnień oraz cyberzaburzeń, autor wielu publikacji naukowych ukazujących problem uzależnień od substancji psychoaktywnych dzieci i młodzieży. Spotkanie poświęcone było kluczowym problemom w zakresie wychowania dziecka, najważniejszych zagadnień z zakresu etiologii zaburzeń zachowania i uzależnień oraz funkcjonowania młodego człowieka w nowoczesnym świecie. Profesor przekonywał o pozytywnych efektach uzyskanych w wyniku wychowywania w wyraźnie określonych granicach i normach. W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk zawodowych z naszego powiatu : kuratorzy sądowi, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych z zakresu pomocy społecznej, dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, funkcjonariusze policji, przedstawiciele placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu słupeckiego. Trwająca kilka dni wystawa prac artystycznych Pani Wandy Bartczak cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status