Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Konferencja

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. organizuje konferencję poświęconą realizacji projektu systemowego pn.

„LEPSZE JUTRO”

Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

REALIZATOR PROJEKTU:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wojska Polskiego 13
62-400 Słupca
tel./fax 63 213 22 44/45

PARTNER:

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a
62-040 Puszczykowo
tel./fax 61 898 30 68

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status