Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Godnie żyć – to cieszyć się wszystkim, co nas otacza i funkcjonować w społeczeństwie na równych prawach.

Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przypada 5 maja. Tego samego dnia w całej Europie obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

W Słupcy po raz pierwszy zorganizowano Pochód Godności. Uczestniczyło w nim ok. 300 osób – przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, rodzice, opiekunowie, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy oraz uczniowie i pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupcy.

Tegoroczny Pochód wyruszył z Placu Wolności o godz. 11.00, dalej ul. Poznańską uczestnicy dotarli do Starostwa Powiatowego, gdzie na ręce starosty słupeckiego Mariusza Roga oraz burmistrza Michała Pyrzyka złożyli petycję, odczytaną wcześniej przez uczestnika wtz w Kosewie – Bernarda Kozłowskiego. Na zakończenie spotkania

w górę poszybowały kolorowe balony przygotowane przez najmłodszych uczestników przemarszu z SOSW w Słupcy. Następnie cała grupa udała się kolejno ulicami Kopernika, Kilińskiego i Ratajczaka na miejskie targowisko, gdzie przy wesołej muzyce można było skosztować przepysznej grochówki przygotowanej przez słupeckich strażaków.

Inicjatorem imprezy było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy, przy aktywnym udziale Stowarzyszenia Towarzystwo Kulturalne Gramy Dalej ze Strzałkowa, a nad bezpieczeństwem czuwali słupeccy strażacy i policjanci.

Dzień Godności 2016

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status