Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 

 

 

Projekt „Lepsze Jutro” współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PCPR-DAF.EFS.272.3.2014

 Słupca, dnia 25 czerwca 2014 r.

 

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 212988 – 2014 data 25.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wojska Polskiego 13, 62-400 Słupca, woj. wielkopolskie, tel. 63 213 22 44; 63 277 14 43, fax. 63 213 22 45.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III,2.

W ogłoszeniu jest: przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

 (-) Danuta Szpiler         

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status