Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Aktywny Samorząd 2018

Wnioski do pobrania „Aktywny Samorząd”

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w spoleczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

wzór oferty C3 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy (należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty bądź analizowane przez eksperta PFRON)

wzór specyfikacji C3 – specyfikacja i kosztorys protezy (należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON)

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), 

wzór oferty C4 – propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu naprawy protezy (należy złożyć wraz z wnioskiem dwie oferty (z niezależnych protezowni), oferty będą analizowane przez eksperta PFRON)

wzór specyfikacji C4 – specyfikacja i kosztorys naprawy protezy  (należy przedłożyć Realizatorowi programu wraz z rozliczeniem udzielonego dofinansowania,  dokument będzie analizowany przez eksperta PFRON)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

WNIOSEK – OBSZAR D

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym wniosek

Wnioski dla dzieci i podopiecznych „Aktywny Samorząd”:

Moduł I

Obszar A

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu 

Obszar B

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,  Regulamin_realizacji_programu_”Aktywny samorząd” w_2018 roku

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status