Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Aktywny Samorząd 2019

KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WARUNKI BRZEGOWE

ZASADY DOT. WYBORU, DOFINANSOWANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW

PROGRAM

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁU I można składać w terminach:

  • od 01.04.2019 r. do 30.08.2019 r.

UWAGA STUDENCI !!!

wnioski o dofinansowanie w ramach MODUŁU II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane będą w terminach:

  • od 04.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
  • od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

szczegółowe informacje na temat realizacji programu są dostępne na stronie www.pfron.org.pl

wnioski dostępne są na stronie www.pcprslupca.pl lub w siedzibie Centrum

WNIOSKI:

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ I (wnioski dla osób pełnoletnich)

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu)

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd ruchu)

Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (narząd słuchu)

Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd słuchu)

Obszar B Zadania 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd ruchu, narząd wzroku)

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd wzroku, stopień umiarkowany)

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd słuchu)

Obszar B Zadania 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar B Zadania 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.doc

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego/skutera o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MODUŁ I (wnioski dla dzieci i podopiecznych)

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (narząd ruchu)

Obszar B Zadania 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd ruchu, narząd wzroku)

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (narząd słuchu)

Obszar B Zadania 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Zadanie1- zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.doc

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego/skutera o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status