Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Wnioski do pobrania „Aktywny Samorząd”

  1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-A1-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-lekarza.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy.pdf

-Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-A2-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadaczenie-lekarskie-narząd-ruchu.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-1.pdf

-Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-A3-P.pdfh

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-lekarza-narząd-słuchu.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-1.pdf

-Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-A4-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-lekarza-narząd-słuchu-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-2.pdf

b. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

-Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-B1-P-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie-narząd-ruchu.pdfh

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie-narząd-wzroku.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-3.pdf

-Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-B2-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-4.pdf

-Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-B3-P-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie-narząd-wzroku.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-3.pdf

-Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-B4-P-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie-narząd-słuchu.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-3.pdf

-Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-B5-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-5.pdf

c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

-Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-C1-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-6.pdf 

-Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-C2-P.pdf

-Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-C3-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/C3_O_proteza.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-7.pdf

-Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/C4_O_naprawa.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-C4-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-8.pdf

-Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-C5-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-lekarskie-2.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-9.pdf

d. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-D-P.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-od-pracodawcy-10.pdf

2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wniosek-AS-MII-P-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/oświadczenie-dot.-ubiegania-się-o-dofinansowanie-zgodnie-z-miejscem-zamieszkania-1.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-do-pracodawcy.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/zaświadczenie-z-uczelni.pdf

https://www.pcprslupca.pl/wp-content/uploads/2020/04/oświadczenie-dot.-ilości-dofinansowanych-semestrów.pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status