Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Aktywny samorząd 2024

Program Aktywny Samorząd

Kierunki działań oraz warunki brzegowe

Zasady dotyczące wyboru dofinansowania i rozliczenia wniosków (…)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Wniosek A1   

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

Wniosek A2

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

Wniosek A3

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Wniosek A4

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, Wniosek B1

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie (dziecko niewidome)

Zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu)

Zaświadczenie lekarskie (dziecko narząd wzroku)

Zaświadczenie lekarskie (narząd wzroku)

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek B2

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Wniosek B3

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Wniosek B4

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek B5

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Wniosek C1

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie od lekarza

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek C2

Oświadczenie

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana
  do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek C3

Oświadczenie

Kosztorys

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek C4

Kosztorys

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Wniosek C5

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie od pracodawcy

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Wniosek D

Oświadczenie

Pełnomocnictwo notarialne

Zaświadczenie od pracodawcy

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

Wniosek AS MII

Oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów

Oświadczenie dot. ubiegania się o dofinansowanie zgodne z miejscem zamieszkania

Oświadczenie

Przywrócenie terminu

Zaświadczenie od pracodawcy

Zaświadczenie z uczelni

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status