Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Sprzęt rehabilitacyjny

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W celu ubiegania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny należy złożyć:

  • Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego
  • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
  • Zaświadczenie od lekarza specjalisty o aktualnym stanie zdrowia z wyraźnym wskazaniem rehabilitacji w warunkach domowych z użyciem konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego
  • Kosztorys sprzętu rehabilitacyjnego

plik w formacie DOC

Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status