Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Oswoić Dorosłość

TAK po prostu – Fundacja Pomocy Dzieciom z Poznania, to grupa ludzi, których celem jest pomoc

wychowankom ośrodków opiekuńczo-wychowawczych zbudować podmiotowość i oderwać się

od wzorców systemowych, by mogły w przyszłości funkcjonować niezależnie i świadomie.

Po dwóch latach cięzkiej pracy. Fundacji udało się wprowadzić projekt „Oswoić Dorosłóść.”

Projekt jest wyjątkowy w skali kraju, składają się nieiego trzy obszary działań,

które wzajemnie się dopełniając czynią go kompleksowym

Są to: mieszkania do usamodzielnienia, Inkubatory przedsiębiorczości i mentoring.

Szczegóły https://pomagam.pl/takpoprostu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status