Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zaprasza do udziału w następujących projektach systemowych:

  • Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczowych,

Beneficjentami/kami projektu są osoby niepełnosprawne:
– z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
– z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych (do 25 tys. mieszkańców),
– nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne (16-59K/64M).
Drugą grupą docelową w projekcie są osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych.

  • Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy,

Beneficjentami/kami projektu są osoby niepełnosprawne:
– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
– będące absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, policealnych oraz uczelni wyższych, pozostające bez zatrudnienia, które w momencie przystąpienia do projektu nie mają ukończonych 30 lat.

  • Staż w administracji publicznej wsparciem aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy,

Beneficjentami/kami projektu są osoby niepełnosprawne:
– z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
– nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy lub bezrobotne.

  • Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy.

Beneficjentami/kami projektu są osoby niepełnosprawne:
– z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
– w wieku produkcyjnym, niemobilne (45-59K/64M).
– nieaktywne zawodowo, zarejestrowane jako bezrobotne, poszukujące pracy.
Drugą grupą docelową w projekcie są osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikiem Oddziału Wielkopolskiego PFRON – Panią Anną Brych, tel. 61 666 46 00, 61 666 46 15 lub poprzez skrzynkę e-mail: abrych@pfron.org.pl

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status