Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Szczegółowe zadania działu do spraw pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej

Domy Pomocy Społecznej (DPS)

DPS Zagórów

Przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, przeznaczony dla 80 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi 4.086,00 zł.

DPS Strzałkowo

Przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, przeznaczony dla 130 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi 3.994,00 zł.

DPS Skubarczewo

Przeznaczony dla przewlekle psychicznie chorych, przeznaczony dla 51 osób.
Koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi 4.291,00 zł.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Kosewie

placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze socjalizacyjnym 
(funkcjonujący w ramach Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie)

 • placówka koedukacyjna
 • liczba miejsc – 14
 • kierowanie do placówki odbywa się na podstawie postanowień Sądów Rodzinnych
 • umieszczane są małoletnie dzieci z terenu całego kraju
 • koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2021 – 8.850,00 zł.
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

placówka wielofunkcyjna, w ramach której funkcjonują:

Placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze interwencyjnym:
 • placówka całodobowa – przeznaczona jest dla małoletnich dzieci, które z różnych nagłych, losowych sytuacji życiowych nie mogą wychowywać się w rodzinie naturalnej,
 • liczba miejsc – 6
 • kierowanie do placówki całodobowej odbywa się na wniosek rodziców, opiekunów prawnych, lub na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego;
 • kierowane są małoletnie dzieci z terenu Powiatu Słupeckiego, jak i z terenu innych powiatów,
 • okres przebywania w placówce – 3 miesiące z możliwością przedłużenia pobytu o kolejne 3 miesiące,
 • koszt utrzymania dziecka w placówce w roku 2021  – 6.242,00 zł.
Hostel:
 • liczba miejsc – 6
 • kierowane są osoby dorosłe z małoletnimi dziećmi, lub same osoby dorosłe z terenu powiatu słupeckiego, które są ofiarami przemocy domowej;
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status