Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Pomoc Psychologiczna

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie można skorzystać
z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej świadczonej przez:


Psycholog Joannę Kokocińską

Wsparcie psychologiczne świadczone jest w ramach pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych, dzieci przebywających
w pieczy zastępczej i ich rodziców oraz osób legitymujących się aktualnym Orzeczeniem o Niepełnosprawności.

Zapisy pod numerem tel. 61 200 29 29
lub osobiście w siedzibie PCPR pokój nr 1.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status