Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program celowy

Z dniem 1 lutego 2011 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamia program celowy Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”. Wnioski należy składać w siedzibie Oddziału PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły lub dla siedziby zamiejscowej jednostki organizacyjnej szkoły.
Termin składania wniosków upływa z dniem 28 lutego 2011 r. Szczegóły dotyczące programu jak również druk wniosku o dofinansowanie kosztów nauki dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status