Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Program „Dostępna przestrzeń publiczna”

Informujemy, że ruszył nabór do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Nabór odbywa się w czterech poniżej wskazanych kategoriach:

Moduł A: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne.

Moduł B: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

Moduł C: utworzenie dostępnych lub poprawa dostępności placów zabaw przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne oraz organizacje pozarządowe.

Moduł D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w  technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z  niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Moduł ten obejmuje możliwość skorzystania z opieki ginekologiczno-położniczej powszechnie dostępnej, z której osoby z niepełnosprawnościami nie mogą korzystać z uwagi na występujące bariery.

W ramach programu można otrzymać do 80% dofinansowania. Pytania w jego sprawie można kierować na adres: dpp@pfron.org.pl lub infolinię pod numerem 22 581 84 10 wew. 4.

Szczegóły programu znajdziecie Państwo w poniższym linku

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-pierwszym-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-dostepna-przestrzen-publiczna/

Termin składania wniosków 15 lipca 2023 roku, wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator wniosków dostępny poniżej
https://dpp.pfron.org.pl/login.php

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status