Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy informuje, że Powiat Słupecki został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2012 r. w programie Rady Nadzorczej PFRON „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w następujących obszarach:

Obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
Obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
Obszar D – likwidacja barier transportowych,
Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl (Programy PFRON-Programy i zadania PFRON-Programy realizowane obecnie – Program wyrównywania różnic między regionami II) oraz w siedzibie PCPR w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego 13, nr tel. 63 277 14 43

Projekty należy składać w PCPR w Słupcy w terminie do dnia 20 lipca 2012 r.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status