Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Projekty BARON lub KUPON

Puszczykowo, 12.02.2013 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi zaprasza do udziału w projektach „BARON – Bezpośrednia Aktywizacja Osób Niepełnosprawnych” lub „KUPON – Kompleksowy Program wsparcia Osób Niepełnosprawnych” współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektów oferujemy:

 1. 14 dniowy wyjazd rekreacyjno-szkoleniowy – trening umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, którego celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia, miejsce szkolenia: Tleń.
  Równolegle prowadzone będzie doradztwo indywidualne, w tym:
  – dyżur psychologa,
  – dyżur specjalisty (lekarza) ds. rehabilitacji i medycyny pracy,
  – dyżur prawnika,- dyżur doradcy zawodowego.
 2. Kursy zawodowe – tematyka w zależności od predyspozycji zawodowych uczestników projektu oraz kurs komputerowy.
 3. Półroczne staże u pracodawców – po zakończeniu kursów zawodowych najbardziej zaangażowani uczestnicy będą mogli skorzystać z 6-miesięcznego płatnego stażu u pracodawcy.

Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Zapewniamy bezpłatny dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, materiały dydaktyczne, catering.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenia na szkolenia można kierować do biura Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, telefonicznie, faksem lub mailem:

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi
ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo
www.jadwiga.org
e-mail: agnieszka.weglarek@jadwiga.org , tel./fax. 061/ 898 30 68

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status