Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

Spotkanie informacyjno-doradcze w CIWIS w Koninie

Spotkanie informacyjno-doradcze w CIWIS w Koninie

Zapraszamy przedstawicieli oraz członków organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjno-doradcze realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, które odbędzie się 05.03.2020 r. o godzinie 9.00 w CIWIS w Koninie, ul. Wiśniowa 7. Celem spotkania będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnić między subregionami województwa wielkopolskiego. Po szkoleniu będzie możliwość konsultacji indywidualnych z osobą prowadzącą szkolenie.

Rejestracji należy dokonać poprzez link:

https://forms.gle/M5WFDy47FLNeR6PY7

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status