Skontaktuj się z nami
tel. 61 200 29 29

STUDENT II

Z dniem 10 września 2012 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program celowy „STUDENT II”. W ramach programu osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki, w tym: opłaty za naukę (czesne), zakwaterowania – w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dojazdów, związanych z dostępem do Internetu (instalacja i abonament), uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, w tym zakupu programów komputerowych, pamięci przenośnej USB, dysków optycznych (np. CD) oraz dyskietek, wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych,

Termin składania wniosków w Wielkopolskim Oddziale PFRON w Poznaniu upływa z dniem 10 października 2012 r.

Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje o w/w programie na stronie internetowej www.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska Polskiego 13 w Słupcy, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, (tel. 063 213-22-44).

Wniosek do pobrania:

Materiał informacyjny – (pobierz)

Procedury realizacji programu – (pobierz)

Załącznik nr 1 do Procedur – Wniosek – (pobierz)

Załącznik nr 1 do Wniosku – oświadczenie o wysokości dochodów – (pobierz)

Załącznik nr 2 do Wniosku – (pobierz)

Załącznik nr 3 do Wniosku – zaświadczenie – (pobierz)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status